Μακροχρόνια ανεργία

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η κατάσταση της ανεργίας στην οποία βρίσκεται ο άνεργος για χρονικό διάστημα πάνω από 12 μήνες και είναι εγγεγραμμένος στις καταστάσεις ανέργων στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010