Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010