Μέτρο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόκειται για δέσμη Πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010