Οικονομικό αντικείμενο

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010