Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες

Πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων

19/6/2017 - Ανακοίνωση

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ .Π. ΠΙΝ για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής βοήθειας που περιγράφονται ...

Συνάντηση εργασίας γιά το πρόγραμμα JESSICA στην Περ. Ιονίων Νήσων

21/2/2012 - Ανακοίνωση

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13-2-2012 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA το οποίο συστάθηκε πριν από 2 περίπου μήνες. Στη συνάντηση ...

Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

14/12/2010 - Ανακοίνωση

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

14/12/2010 - Ανακοίνωση

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες