Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Εργασίας & Διαβούλευσης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

28/11/2012

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι από Υπουργεία, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, τεχνολογικούς  και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας.    

Η εκδήλωση εντάσσεται στην προετοιμασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων της Περιφέρειας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  πιο αποδοτικά και να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προετοιμάζει τις απαραίτητες διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες για την εκπόνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περιφερειακή καινοτομία βασισμένη στη κοινωνία της γνώσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 09:00 – 09:30  Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 09:45  Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα

09:45 – 10:00 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Προοπτικές και

                         Προκλήσεις, Νίκος Θωμόπουλος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

10:00– 10:15 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στη Νέα Προγραμματική

                        Περίοδο 2014-2020 : Περιφερειακή Διάσταση του Σχεδιασμού της στρατηγικής ΕΤΑΚ,

                        Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Δ/νση Προγραμματισμού ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας και

                        Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

10:30 – 10:45 Διάλλειμα

10:45 – 14:30 Θεματικές Συναντήσεις Εργασίας

                10:45 – 11:30 Αγρο-διατροφή και Τρόφιμα

                11:30 - 12:15 Υλικά & Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες

                12:15 – 13:00 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

                13:00 – 13:45 Πολιτισμός, Εκπαίδευση,  Τουρισμός μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής

                                        και Επικοινωνιών

                13:45 – 14:30 Νέα Οικονομία – Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

14:30 – 14:45 Συμπεράσματα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012