Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενημερωτική Ημερίδα για την Έναρξη Ενεργοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020, στις 26 Ιουνίου 2015

15/6/2015

Η περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020 διοργανώνει στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος σχετική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  26 Ιουνίου 2015 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020. Θα παρουσιασθούν η πρόοδος ενεργοποίησής του, οι διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), δράσεις κοινωνικού ταμείου - Κοινωνική Ένταξη κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/6/2015