Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

27/1/2017

Η συγκεκριμένη προδημοσίευση αφορά αποκλειστικά στους παρακάτω τομείς οι οποίοι και αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3) : α) Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά β) Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών γ) Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Πελοποννήσου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2017