Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση Πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

19/4/2018

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της δράσης "Ενίσχυση Πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" στο πλαίσιο του Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Πελοποννήσου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/5/2018