Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νοσοκομειακός εξοπλισμός στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έχουν λήξει
Aναβάθμιση κτιριακών υποδομών καθώς και  προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού νοσοκομειακού εξοπλισμού σε μονάδες Β' βαθμιας και Γ' βαθμιας Νοσοκομειακής Φροντίδας.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Περιφέρειες

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
  • ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • Νοσοκομεία του ΕΣΥ και λοιποί φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο ΥΚΑ
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.000.000,00 ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (νέες πτέρυγες, Ειδικές Μονάδες - μελέτη η/και κατασκευή)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού νοσοκομειακού εξοπλισμού

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

 

Περίοδος υποβολής

από 6/7/2009 έως 19/9/2011

Η Πρόσκληση έληξε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), Πάτρα, 264 41
Φαξ
2610 422978

Ε. Γεωργίου

2610 461676
  

Αρ. Μαμασιούλας

2610 461687
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2016