Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Collapse Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
ΣΔΕ ΕΠ Γ' ΚΠΣ
ΣΔΕ Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΚΠ)
ΣΔΕ Ταμείου Συνοχής
ΣΔΕ ΕΠ ΕΣΠΑ (πλην Εδαφικής Συνεργασίας)
ΣΔΕ Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
ΣΔΕ ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
ΣΔΕ ΕΠ Αλιείας 2007-2013
ΣΔΕ ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Expand Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 69 από 7
Εγκύκλιος 25555/ΕΥΘΥ 1304/8.6.2011 Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.ΙΙ.1_1 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων ( ΠΔ 60/2007) – 2η έκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.ΙΙ.1_2 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και υπηρεσιών (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007) - 2η έκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.ΙΙ.2_1 Λίστα Ελέγχου σύμβασης έργων κατασκευών (ΠΔ 60/2007) – 2η έκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.ΙΙ.2_2 Λίστα Ελέγχου σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007) – 2η έκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ε_Ι_1_7 : Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλο Έργο Παραγωγική Επένδυση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/1/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων - 2η 'Εκδοση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.II.2_6 Λίστα Ελέγχου Επιχορήγησης για Λειτουργία Φορέα


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Λ.ΙΙ.1_4 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών προυπολογισμού κάτω των ορίων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 69 από 7