Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Collapse Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
ΣΔΕ ΕΠ Γ' ΚΠΣ
ΣΔΕ Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΚΠ)
ΣΔΕ Ταμείου Συνοχής
ΣΔΕ ΕΠ ΕΣΠΑ (πλην Εδαφικής Συνεργασίας)
ΣΔΕ Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
ΣΔΕ ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
ΣΔΕ ΕΠ Αλιείας 2007-2013
ΣΔΕ ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Expand Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 55 από 6
Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης - Ελέγχου του ΕΠ Αλιεία 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/11/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
E.V.1_2.1: Επιλέξιμες πληρωμές ανά άξονα προτεραιότητας (εντός σύγκλισης) - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
E.V.1_3: Πίνακας ελέγχων όλων των ελεγκτικών οργάνων - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_1 : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης - EΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_2 : Αίτηση Χρηματοδότησης - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_3 : Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ETA και Οδηγίες Συμπλήρωσης - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_4 : Χρηματοοικονομική Ανάλυση - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_5 : Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"
Ε_I_1_6 : Βεβαίωση μη Διπλής Χρηματοδότησης - ΕΠ Αλιείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία 2007-2013"


Αποτελέσματα 1 - 10 από 55 από 6