Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Expand Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Expand Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3
Παρουσίαση της πρότασης του ΥΠΑΑΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2013
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Λογότυπο Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/12/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
Παρουσίαση Προγράμματος Ελλάδα - Κύπρος 2007 -2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/9/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)
Διαφήμιση ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/4/2009
Αρχή έκδοσης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Επικοινωνιακό Σχέδιο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/9/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3