Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Expand Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Collapse Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Συνεδρίαση #1
Συνεδρίαση #2
Συνεδρίαση #3
Συνεδρίαση #4
Συνεδρίαση #5
Συνεδρίαση #6
Συνεδρίαση #7
Συνεδρίαση #8
Συνεδρίαση #9
Συνεδρίαση #10
Συνεδρίαση #11
Συνεδρίαση #12
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3
Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νησιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2012
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠAΑΛ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/2/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/12/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL 2000-2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/12/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία ΕΠ ΚΠ Equal
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη"
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Υγεία - Πρόνοια 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/12/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Yγεία - Πρόνοια"
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠEΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας


Αποτελέσματα 1 - 10 από 25 από 3