Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Skip Navigation Links.
Κανονισμός ΕΕ
Οδηγία ΕΕ
Απόφαση ΕΕ
Συνθήκη ΕΕ
Ανακοίνωση/ Σύσταση ΕΕ
Νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ,ΥΑ) / Απόφαση
Εγκύκλιος
Οδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Ενημερωτικό Σημείωμα
Διάγραμμα
Τυποποιημένο Έντυπο
Κανονισμός Λειτουργίας
Στρατηγικό έγγραφο / Έγγραφο αναφοράς
Έγγραφο Εργασίας
Επίσημο Κείμενο Προγράμματος
Μελέτη
Έγγραφο Εξειδίκευσης
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Έκθεση
Φάκελος
Περίληψη
Φωτογραφία/ video
Τηλεοπτική / Ραδιοφωνική / Έντυπη Διαφήμιση
Αφίσα / Φυλλάδιο / Banner
Υπόδειγμα εμβλήματος / πινακίδας, Λογότυπο
Ευρετήρια Όρων
Οδηγός Ωρίμανσης Έργων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απόφαση Δικαστηρίου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 51 από 6
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες για την περίοδο 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/2/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες"
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2000-2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα"
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας για την περίοδο 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Κρήτης 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III


Αποτελέσματα 1 - 10 από 51 από 6