Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Skip Navigation Links.
Κανονισμός ΕΕ
Οδηγία ΕΕ
Απόφαση ΕΕ
Συνθήκη ΕΕ
Ανακοίνωση/ Σύσταση ΕΕ
Νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ,ΥΑ) / Απόφαση
Εγκύκλιος
Οδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Ενημερωτικό Σημείωμα
Διάγραμμα
Τυποποιημένο Έντυπο
Κανονισμός Λειτουργίας
Στρατηγικό έγγραφο / Έγγραφο αναφοράς
Έγγραφο Εργασίας
Επίσημο Κείμενο Προγράμματος
Μελέτη
Έγγραφο Εξειδίκευσης
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Έκθεση
Φάκελος
Περίληψη
Φωτογραφία/ video
Τηλεοπτική / Ραδιοφωνική / Έντυπη Διαφήμιση
Αφίσα / Φυλλάδιο / Banner
Υπόδειγμα εμβλήματος / πινακίδας, Λογότυπο
Ευρετήρια Όρων
Οδηγός Ωρίμανσης Έργων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απόφαση Δικαστηρίου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1
Παρουσίαση της πρότασης του ΥΠΑΑΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2013
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Επικοινωνιακό Σχέδιο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/9/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
To Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του ESPON για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2007
Αρχή έκδοσης: Luxembourg Ministry for the Interior and Spatial Development– DATer
Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2007
Αρχή έκδοσης: Romanian Ministry of Development, Public Works and Housing


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1