Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Skip Navigation Links.
Κανονισμός ΕΕ
Οδηγία ΕΕ
Απόφαση ΕΕ
Συνθήκη ΕΕ
Ανακοίνωση/ Σύσταση ΕΕ
Νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ,ΥΑ) / Απόφαση
Εγκύκλιος
Οδηγίες/ Οδηγός/ Εγχειρίδιο
Ενημερωτικό Σημείωμα
Διάγραμμα
Τυποποιημένο Έντυπο
Κανονισμός Λειτουργίας
Στρατηγικό έγγραφο / Έγγραφο αναφοράς
Έγγραφο Εργασίας
Επίσημο Κείμενο Προγράμματος
Μελέτη
Έγγραφο Εξειδίκευσης
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Έκθεση
Φάκελος
Περίληψη
Φωτογραφία/ video
Τηλεοπτική / Ραδιοφωνική / Έντυπη Διαφήμιση
Αφίσα / Φυλλάδιο / Banner
Υπόδειγμα εμβλήματος / πινακίδας, Λογότυπο
Ευρετήρια Όρων
Οδηγός Ωρίμανσης Έργων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απόφαση Δικαστηρίου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 274 από 28
Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νησιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2012
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/6/2010
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Αττικής


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/6/2010
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/6/2010
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Φάκελος 2ης Συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιεία


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/5/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
OPEN DAYS - Ευρωπαϊκή Eβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/10/2009
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/9/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)
Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/9/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)
Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 274 από 28