Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2
ΣΧΕΔΙΟ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/4/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην), Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Ημερίδα "Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2010
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Περίληψη Στρατηγικής Έκθεσης ΕΣΠΑ 2009 (αγγλικό κείμενο)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2009


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2009 - Παράρτημα ΙΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2009 Παράρτημα ΙΙΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/1/2007
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Επίσημο Κείμενο Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης 2000 – 2006 για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις (3η Αναθεώρηση)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/11/2006
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
4η Εγκύκλιος Κατάρτισης Ε.Π. 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2006
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Φάκελος 4ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/10/2006
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2