Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 8 από 8 από 1
Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νησιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2012
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/6/2010
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ετήσια Έκθεση 2008 του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/3/2009
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ετήσια Έκθεση 2007 του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2008
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2007
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Επίσημη υποβολή κειμένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων της περιόδου 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2007
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου


Αποτελέσματα 1 - 8 από 8 από 1