Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2
Τελική Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2009 Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2009 του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Οδηγός για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2009 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/5/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551 (01.02.08) Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ελληνικού προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος) - αρχική


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/2/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110Α')


Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/4/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2003
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2