Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/2/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/5/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Επίσημο κείμενο του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονίας» 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/11/2003
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/6/2002
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/6/2001
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1