Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Επίσημο κείμενο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ηπείρου» 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Ετήσια Έκθεση 2007 για το ΠΕΠ Ηπείρου της περιόδου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/6/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Ετήσια Έκθεση 2005 για το ΠΕΠ Ηπείρου της περιόδου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής – Υγεία»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/5/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
Hμερίδα με θέμα την «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/5/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
2η Περιφερειακή ημερίδα στοπλαίσιο σχεδιασμού του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ηπείρου (2007-2013)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου


Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2