Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2
8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/3/2008
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Επίσημο κείμενο του Περιφερειακού Προγράμματος «Στερεάς Ελλάδας» 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2007
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2006
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/11/2005
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠEΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2004
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/12/2003
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/6/2002
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας


Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2