Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Collapse ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Collapse Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
ΕΠ "Περιβάλλον"
ΕΠ "Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη"
ΕΠ "Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες"
ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα"
ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας"
ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
ΕΠ "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια"
ΕΠ "Πολιτισμός"
ΕΠ "Υγεία - Πρόνοια"
ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου"
ΕΠ "Αλιεία"
Expand Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
Ταμείο Συνοχής
Expand Κοινοτικές ΠρωτοβουλίεςΚοινοτικές Πρωτοβουλίες
Expand ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Expand ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 200 από 20
Ν 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04.03.2009) Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/3/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην), Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (πρώην)
Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/1/2009
Αρχή έκδοσης: Γενικη Γραμματεία Υποδομών
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Α-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/12/2008
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/12/2008
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Eγκύκλιος 23/08: Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.(ν. 3669/08)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2008
Αρχή έκδοσης: Γενικη Γραμματεία Υποδομών
Εγκύκλιος 21/08: Υπολογισμός αξίας ασφάλτου στη διαδικασία ανάθεσης Δημοσίων Έργων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/10/2008
Αρχή έκδοσης: Γενικη Γραμματεία Υποδομών
Απόφαση ΔΜΕΟ/o/7157/ε/1042/1.10.2008 Κωδικοποίηση και Αρίθμηση Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - Χάρτης Δικτύου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2008
Αρχή έκδοσης: Γενικη Γραμματεία Υποδομών
Aπόφαση Π1/2235: Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2008


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/8/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην)
Ν 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05.08.2008 - άρθ. 12, θ). Το άρθρο 1 του ΠΔ 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το παρόν διάταγμα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, από φορείς του Δημοσίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/8/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Επικρατείας , Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού (πρώην)
N 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008) Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/6/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 200 από 20