Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Collapse ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Collapse Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
ΕΠ "Περιβάλλον"
ΕΠ "Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη"
ΕΠ "Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες"
ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα"
ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας"
ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
ΕΠ "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια"
ΕΠ "Πολιτισμός"
ΕΠ "Υγεία - Πρόνοια"
ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου"
ΕΠ "Αλιεία"
Collapse Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΠ Πελοποννήσου
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Κρήτης
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΠ Θεσσαλίας
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΠ Ηπείρου
ΠΕΠ Αττικής
Ταμείο Συνοχής
Collapse Κοινοτικές ΠρωτοβουλίεςΚοινοτικές Πρωτοβουλίες
ΚΠ EQUAL
ΚΠ LEADER+
ΚΠ URBAN II
ΚΠ INTERREG III
Expand ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Expand ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 821 από 83
ΚΥΑ 130385/01.10.09 (ΦΕΚ 2136/01.10.09) Τροποποίηση της ΚΥΑ 4088/18.6.08 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 278/30.6.2008). Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην), Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην)
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Ετήσια Έκθεση 2008 για το ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση της περιόδου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
Ετήσια Έκθεση 2008 για το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας της περιόδου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Ετήσια Έκθεση 2008 για το ΕΠ Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες της περιόδου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες"
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου
8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/5/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες"
8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα"
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιβάλλον 2000 - 2006


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2009
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Περιβάλλον"


Αποτελέσματα 1 - 10 από 821 από 83