Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Collapse ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Collapse ΕΣΠΑΕΣΠΑ
Expand Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
Collapse Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
ΠΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
ΠΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"
ΠΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου"
ΠΕΠ "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου"
ΠΕΠ "Αττικής"
Expand Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςΠρογράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Expand ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ
Expand ΕΣΣΑΑΛΕΣΣΑΑΛ
Expand ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 333 από 34
Τελική Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Κωδικοποιημένη έκδοση Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (με αλλαγές Ν.4177/13)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/9/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Κωδικοποίηση Νόμου 3894/2010 βάσει Νόμου 4146/2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2013
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5.12.12) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργικό Συμβούλιο
Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νησιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/11/2012
Αρχή έκδοσης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΚΥΑ 17547/236.43/11.04.12 (ΦΕΚ 1455/Β/02.05.12) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/5/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
ΚΥΑ 17546/236.42/11.04.12 (ΦΕΚ 1482/Β/04.05.12) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργική Απόφαση Διαχειριστικής Επάρκειας Κωδικοποιημένη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2012
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) AE


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/8/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
Οδηγίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 333 από 34