Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2004

Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διενέργεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση την 1η Δεκεμβρίου 2004.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012