Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας 2000 – 2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/12/2005

Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διενέργεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας στις 5 Δεκεμβρίου 2005.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012