Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL 2000-2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/12/2004

Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγραφών που αφορούν την διενέργεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL στις 17 Δεκεμβρίου 2004.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012