Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 -2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/1/2008

Το έγγραφο στο οποίο ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά τη προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012