Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2009 - Παράρτημα ΙΙ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το Παράρτημα ΙΙ της Στρατηγικής Έκθεσης Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012