Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη Στρατηγικής Έκθεσης ΕΣΠΑ 2009 (αγγλικό κείμενο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009

Το παρόν έγγραφο αποτελεί περίληψη της Στρατηγικής Έκθεσης Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Μεταφράσεις
  • PDF (120,64 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012