Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2009

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση και Τάσεις
  • Ενότητα Β: Επιτεύγματα και Προοπτικές
  • Ενότητα Γ: Πρόοδος και προκλήσεις στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων και της συμφωνηθείσας στρατηγικής
  • Ενότητα Δ: Παραδείγματα καλών πρακτικών
  • Ενότητα Ε: Συμπεράσματα.
Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012