Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ετήσια Έκθεση Προόδου για θέματα ισότητας των φύλων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2009

Η πρώτη έκθεση στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, με σκοπό την παρουσίαση του έργου που έχει γίνει για την προώθηση και ένταξη των θεμάτων ισότητας των φύλων ως οριζόντιας πολιτικής τα έτη 2007-2009.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012