Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ετήσια Έκθεση Προόδου για θέματα ισότητας των φύλων για το 2008 στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2009

Η πρώτη έκθεση για την παρουσίαση του έργου για την προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το προγραμματικό έτος 2008, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

  • PDF (698,77 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012