Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2011

Εξώφυλλο

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2007-2013. Περιέχεται και Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης του ΕΣΠΑ.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012