Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 17547/236.43/11.04.12 (ΦΕΚ 1455/Β/02.05.12) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/5/2012

  • PDF (128,97 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012