Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 17546/236.42/11.04.12 (ΦΕΚ 1482/Β/04.05.12) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2012


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2013