Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2011

Ο Οδηγός Εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Δήμους που θα υπογράψουν τη «Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, να εντάξουν στην πολιτική τους και τη λειτουργία τους τη διάσταση του φύλου και να διαμορφώσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, στόχοι του Οδηγού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την επίτευξη ισότητας στην πράξη στις τοπικές κοινωνίες, η επισήμανση των συγκεκριμένων προκλήσεων, η παροχή μεθοδολογικού πλαισίου και η ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των Δήμων.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2013