Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/9/2009

Το περιεχόμενο φακέλου με τα σχετικά έγγραφα (πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, αίτηση συμμετοχής) της εναρκτήριας εκδήλωσης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4/9/2009 στη Θεσσαλονίκη.

  • ZIP (630,98 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012