Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2009

Το περιεχόμενο φακέλου με τα σχετικά έγγραφα (πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, αίτηση συμμετοχής) της εναρκτήριας εκδήλωσης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2009 στη Κέρκυρα.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012