Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551 (01.02.08) Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ελληνικού προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος) - αρχική

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/2/2008

  • ZIP (184,95 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012