Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2004

Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διενέργεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας στις 23 Νοέμβριου 2004.

  • RAR (336,08 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012