Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000 – 2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/11/2004

Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διενέργεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου στις 25 Νοέμβριου 2004.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012